:: RAADPLEGING ::

algemeen | spoedgeval | huisbezoek | advies

Dankzij dagelijkse overlegmomenten en een elektronisch medisch dossier dat indien nodig door alle artsen kan geraadpleegd worden, kunt u op eender welk ogenblik door een arts geholpen worden.


ALGEMEEN  |omhoog|
 

Voor het raadplegen van een arts, verpleegkundige of paramedicus dient steeds een afspraak te worden gemaakt. Dit kan via het secretariaat (balie) of via de telefoon.

Indien u een langere raadpleging wenst (bv. voor een gesprek of kleine ingreep) gelieve dit dan aan het secretariaat te melden zodat we hiermee rekening kunnen houden.

Kan u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan ook zo snel als mogelijk telefonisch te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment op raadpleging te komen.

Komt u met 2 personen, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken.

 
SPOEDGEVAL  |omhoog|
 

Mocht u de artsenpraktijk niet kunnen bereiken en u heeft dringende medische hulp nodig, neem dan contact op met het noodnummer 112. Het noodnummer is uitsluitend bedoeld voor een acuut spoedgeval, bijvoorbeeld bewusteloosheid, heftige pijn op de borst, ernstige benauwdheid, ...

 
HUISBEZOEK  |omhoog|
 

Huisbezoeken zijn bedoeld voor mensen die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen: hoogbejaarden, ernstig zieken, mensen die niet vervoerd kunnen worden,...  Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar de praktijk te komen.


In de praktijk beschikken wij over de ideale omstandigheden om u te onderzoeken en te behandelen. Daarom vragen wij u om zoveel mogelijk in de praktijk op raadpleging te komen. Door een afspraak te maken bent u ook sneller aan de beurt en hoeft u niet meer thuis te zitten wachten.


Huisbezoeken dienen aangevraagd te worden tussen 08u00 en 10u00 's ochtends en worden steeds afgelegd door de wachtdoende arts.

 
ADVIES  |omhoog|
 
Voor een advies dient u steeds een afspraak te maken via het secretariaat. Vermeld duidelijk waarover u advies wenst zodat er eventueel extra tijd wordt voorzien. Het secretariaat bevraagt de arts en zal u een afspraak geven.